Kakuma 2 – Kopi

Et tidligere NTNU-besøk i Kenya- Fra venstre Hans Skotte, Anders Gunleiksrud (bak bilen) og Vivek Sinah. Foto: Even Haug Larsen, NTNU

Et tidligere NTNU-besøk i Kenya- Fra venstre Hans Skotte, Anders Gunleiksrud (bak bilen) og Vivek Sinah. Foto: Even Haug Larsen, NTNU