Pile of domestic garbage in Thailand.

Hvis plastemballasje kan erstattes med fornybar emballasje, sparer vi miljøet for store belastninger. Foto: Colourbox

Hvis plastemballasje kan erstattes med fornybar emballasje, sparer vi miljøet for store belastninger. Foto: Colourbox

Hvis plastemballasje kan erstattes med fornybar emballasje, sparer vi miljøet for store belastninger. Foto: Colourbox