Målere – Kopi

Fjellbjørkemåler, gjennomsnittlig antall larver per 100 håvslag i bjørketrær i 1. uke av juli Budalen 1972-2017.

Fjellbjørkemåler, gjennomsnittlig antall larver per 100 håvslag i bjørketrær i 1. uke av juli Budalen 1972-2017.