Frostmåler Olle Tenow

Bølgen av liten frostmåler (Operophtera brumata) starter i en 200 kilometer bred sone. Den strekker seg fra et stykke på vestsiden av Uralfjellene ned til en bit nord for Svartehavet, ifølge professor Olle Tenow. Den vandrer deretter nordvestover til omtrent norskekysten.

Bølgen av liten frostmåler (Operophtera brumata) starter i en 200 kilometer bred sone. Den strekker seg fra et stykke på vestsiden av Uralfjellene ned til en bit nord for Svartehavet, ifølge professor Olle Tenow. Den vandrer deretter nordvestover til omtrent norskekysten.