Fjellbjørkemålere 2 Foto Olav Hogstad NTNU

Avspiste bjørkeblader, et resultat av en oppblomstring av larvene til fjellbjørkemåleren. Foto: Olav Hogstad, NTNU

Avspiste bjørkeblader, et resultat av en oppblomstring av larvene til fjellbjørkemåleren. Foto: Olav Hogstad, NTNU