Fjellbjørkemålere 1 Foto Olav Hogstad NTNU kopi

Fjellbjørkemålere (Epirrita autumnata) på en bjørkestamme i Endalen i Budalen i Trøndelag. Foto: Olav Hogstad, NTNU

Fjellbjørkemålere (Epirrita autumnata) på en bjørkestamme i Endalen i Budalen i Trøndelag. Foto: Olav Hogstad, NTNU