Bjørkefink Foto Nina E. Tveter NTNU Kopi

Bjørkefinken hekker i langt større antall og forplanter seg med større suksess i årene der fjellbjørkemåleren når en topp. Foto: Nina E. Tveter, NTNU

Bjørkefinken hekker i langt større antall og forplanter seg med større suksess i årene der fjellbjørkemåleren når en topp. Foto: Nina E. Tveter, NTNU