Sleeping newborn baby

Nyfødte kommer ikke skikkelig i gang med produksjon av melatonin og andre antioksidanter før de er noen måneder gamle.
Babyer er derfor spesielt sårbare for sykdommer som fører til skadelig oksygen i kroppen. Foto: Colourbox

Nyfødte kommer ikke skikkelig i gang med produksjon av melatonin og andre antioksidanter før de er noen måneder gamle. Babyer er derfor spesielt sårbare for sykdommer som fører til skadelig oksygen i kroppen. Foto: Colourbox