Axel Nyman Foto Julie Gloppe Solem NTNU

Axel Nyman vil øke sjansen for at melatonin kan virke i behandlingen av nyfødte barn med hjerneskade. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Axel Nyman vil øke sjansen for at melatonin kan virke i behandlingen av nyfødte barn med hjerneskade. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU