Barn leser 5 Foto Colourbox

Elevene pålegges ikke lenger å lese så mye på skolen som de gjorde tidligere. Dette går antakelig først og fremst ut over dem som heller ikke leser noe frivillig på fritida. Foto: Colourbox

Elevene pålegges ikke lenger å lese så mye på skolen som de gjorde tidligere. Dette går antakelig først og fremst ut over dem som heller ikke leser noe frivillig på fritida. Foto: Colourbox