alphabet

Små barn som er gode til å gjenkjenne bokstaver og lydene deres tidlig, blir oftest de beste til å lese senere også. Foto: Colourbox

Små barn som er gode til å gjenkjenne bokstaver og lydene deres tidlig, blir oftest de beste til å lese senere også. Foto: Colourbox