Medical biology interface in blue

Montasjebilde der røngtenbilde av hodeskalle er koblet opp mot ikoner fra naturvitenskap og IT.

Tas de rette grepene, kan helseindustri gi Norge et robust bein å stå på i en fremtid med fallende oljeinntekter, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Wavebreakmedia Ltd / Thinkstock