Jon Anders Risvaag NTNU Vitenskapsmuseet Foto Steinar Brandslet NTNU

Du må ha tillit til betalingsmiddelet og et sentralt maktapparat som kan garantere for det, sier Jon Anders Risvaag. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Du må ha tillit til betalingsmiddelet og et sentralt maktapparat som kan garantere for det, sier Jon Anders Risvaag. Foto: Steinar Brandslet, NTNU