Gemini – Obduksjon – Foto Trond Sverre Kristiansen005 – Kopi

Rødvingetrosten ble nylig obdusert ved NTNU Vitenskapsmuseet. Den er 4200 år gammel. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet

Rødvingetrosten ble nylig obdusert ved NTNU Vitenskapsmuseet. Den er 4200 år gammel. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet