Gemini – Obduksjon – Foto Trond Sverre Kristiansen003

Jørgen Rosvold og Per Gätzschmann plukker ut prøver av indre organer som de omhyggelig putter i glassbeholdere. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet

Jørgen Rosvold og Per Gätzschmann plukker ut prøver av indre organer som de omhyggelig putter i glassbeholdere. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet