Omega-3 makrofager Illustrasjon Colourbox

Vi har i økende grad blitt klar over at makrofagene kan være mer eller mindre potente til å aktivere betennelsesreaksjoner. Illustrasjon: Colourbox

Vi har i økende grad blitt klar over at makrofagene kan være mer eller mindre potente til å aktivere betennelsesreaksjoner. Illustrasjon: Colourbox