Omega-3 Alzheimers Illustrasjon: Colourbox

Omega-3 kan være bra for pasienter med ulike former for kreft, hjernebetennelse, epilepsi, multippel sklerose, Alzheimer´s sykdom eller gulsott. Illustrasjon: Colourbox

Omega-3 kan være bra for pasienter med ulike former for kreft, hjernebetennelse, epilepsi, multippel sklerose, Alzheimer´s sykdom eller gulsott. Illustrasjon: Colourbox