Noen av kildene til Omega-3. Foto: Colourbox

Slik demper omega-3 betennelser

Tilskudd av omega-3 kan være bra for å bremse utviklingen av sykdommer som kreft, Alzheimers sykdom og multippel sklerose.

OMEGA-3: Omega-3-fettsyrer, som vi først og fremst får gjennom kostholdet fra feit fisk, har lenge vært antatt å være bra for helsa vår. Mange kostholdsundersøkelser har antydet at høyt inntak assosierer med redusert risiko for ulike lidelser. I kliniske forsøk er det også vist gunstige, betennelsesdempende effekter hos pasienter som tar omega-3 tilskudd.

Vi har i økende grad blitt klar over at makrofagene kan være mer eller mindre potente til å aktivere betennelsesreaksjoner. Illustrasjon: Colourbox

Ny forskning fra NTNU støtter opp under tidligere funn, og finner samtidig nye, nyttige effekter av tilskudd av omega-3. Disse fettstoffene kan dempe skadelige betennelsesreaksjoner i kroppen.

Vet lite om virkning

Selv med svært mange publiserte kostholdsundersøkelser og kliniske studier har vi likevel enda en mangelfull forståelse for hvordan omega-3-fettsyrer påvirker våre celler og om dette varierer mellom personer, mellom friske og syke, og om virkningsmekanismene er ulike i forskjellige vev og celler.

Av det vi kan være mest sikker på er at omega-3-fettsyrer kan dempe betennelsesreaksjoner. Slike betennelsesreaksjoner er svært viktige for å bekjempe infeksjoner, men kan være direkte skadelige om de aktiveres for kraftig eller i fravær av bakterier og virus som for eksempel ved autoimmune sykdommer og ved organtransplantasjoner.

Betennelsesreaksjoner i kroppen koordineres særlig av makrofagene som er immunceller som lever i alle vev og organer. Makrofagene omdanner informasjonen de får fra ulike sensorer og reseptorer på overflaten til å skille ut hormonlignende signalstoffer som kontrollerer alle deler av betennelsesreaksjoner.

Betennelser kan være skadelige

Om du ikke har vent deg til verken fisk eller tran, kan du ta kapsler med fiskeolje. Foto: Colourbox

Vi har i økende grad blitt klar over at makrofagene kan være mer eller mindre potente til å aktivere betennelsesreaksjoner. Ved såkalt sterile betennelsesreaksjoner som autoimmune sykdommer, er disse betennelsesreaksjonen ofte direkte skadelige.

Makrofagens evne til å stimulere betennelsesreaksjoner er avhengig av prosesser inne i makrofagen.

En av prosessene inne i makrofagene som er viktig for om makrofagen er rolig eller hyperaktiv, er autofagi. Autofagi («selv-spising») er en sentral prosess for fjerning av ødelagte eller unødvendige proteiner og andre komponenter inne i cellene våre.

De siste få årene har vi lært mye om hvor viktig denne prosessen er. Nobelprisen i medisin og fysiologi 2016 gikk til Yoshinori Ohsumi for oppdagelsen av de sentrale genene som kontrollerer autofagi.

Autofagi pågår alltid i alle celler og økes om cellene sulter eller blir skadet. Vi mente at omega-3 fettsyrer kan dempe betennelsesreaksjoner gjennom å påvirke autofagi i makrofagene. Om autofagien ble påvirket i makrofagene mente vi at dette kanskje kunne endre signalomformingen i makrofagen og resultere i dempet aktivering av betennelsesreaksjoner.

Aktiverer selvrensing

Ved å studere makrofager isolert fra mus og mennesker fant vi at omega-3-fettsyrene aktiverte autofagien – og særlig påvirket enkelte proteiner som omformer signalene fra omgivelsene. Videre fant vi at omega-3 fettsyrer dempet mange betennelsesdrivende mekanismer inne i makrofagene, men særlig reduserte det vi kjenner som interferon-responsen.

Faktoren CXCL-10, som skilles ut fra makrofager som en del av interferon-responsen etter mange typer stimuli, var den faktoren som ble klarest redusert etter omega-3 tilsetning.

Vi undersøkte så blodprøver fra et klinisk studie på hjertetransplanterte pasienter der vi visste at omega-3 supplement bedret den kliniske tilstanden. I disse fant vi at omega-3 fettsyrer reduserte nivået av CXCL-10.

Gunstig med tilskudd

Omega-3 kan være bra for pasienter med ulike former for kreft, hjernebetennelse, epilepsi, multippel sklerose, Alzheimers sykdom eller gulsott. Illustrasjon: Colourbox

Arbeidet, som nå publiseres i tidsskriftet «Autophagy», viser derfor at autofagi endres i makrofager i respons til omega-3-fettsyrer – og at dette særlig demper sekresjon av betennelsesdrivende faktorer som tilhører interferon-responsen med CXCL-10 som den tydeligste.

Konsekvensen av disse funnene er at supplement av omega-3-fettsyrer særlig kan være gunstig i pasienter som har tilstander som drives eller forverres av en kraftig interferon-respons og CXCL-10.

Forskningsgruppen vår håper disse funnene en dag blir til nytte for pasienter med ulike former for kreft, hjernebetennelse, epilepsi, multippel sklerose, Alzheimers sykdom eller gulsott. Men vi må understreke at mye arbeid ennå gjenstår.

Arbeidet, som er publisert av doktorgradsstipendiat Jennifer Mildenberger og kolleger, har vært gjennomført ved CEMIR og Institutt for bioingeniørfag ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU. I tillegg har forskere i St. Louis, USA, gjort viktige delstudier. Blodprøvene er fra et klinisk forsøk gjennomført ved Oslo Universitetssykehus.

Artikkelforfatter Geir Bjørkøy er professor ved Institutt for bioingeniørfag ved NTNU

Artikkelforfatter Jennifer Mildenberger er PhD-stipendiat ved CEMIR

Kilde:

N-3 PUFAs induce inflammatory tolerance by formation of KEAP1-containing SQSTM1/p62-bodies and activation of NFE2L2. Autophagy. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2017.1345411