Plastforsøpling (2) – Kopi

Prosjektet er det første som prøver å utnytte fascinasjonen som oppstår ved naturturisme og kanalisere den mot miljøvern på en strukturert måte.

Prosjektet er det første som prøver å utnytte fascinasjonen som oppstår ved naturturisme og kanalisere den mot miljøvern på en strukturert måte.