Plastforsøpling (1) – Kopi

Å øke oppmerksomhet rundt løsningene, ikke bare problemene, kan inspirere besøkende i akkurat rette øyeblikk og gi en følelse av styrke og optimisme.

Å øke oppmerksomhet rundt løsningene, ikke bare problemene, kan inspirere besøkende i akkurat rette øyeblikk og gi en følelse av styrke og optimisme.