Isabel Richter – Kopi

Flere hundre år kan gå, men plast forsvinner ikke.