Unik flytebro

Statens vegvesen bruker modelltester for å få viktig informasjon om hvordan flytebroen reagerer i bølger og strøm.