Bjørnegrotten 4 Foto Jørgen Rosvold NTNU (4)

Et sidekammer langt inne i grotta. Inne i dette lille kammeret lå det kullbiter spredt utover store deler av gulvet, men i enkelte konsentrasjoner. Taket over de områdene som hadde mest kull var helt svart av sot. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU

Et sidekammer langt inne i grotta. Inne i dette lille kammeret lå det kullbiter spredt utover store deler av gulvet, men i enkelte konsentrasjoner. Taket over de områdene som hadde mest kull var helt svart av sot. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU