Korsang_1 Foto Norges Korforbund

Korsang er hyggelig, men det er ikke alt. Det kan også hjelpe folk med nedsatt hørsel til å oppfatte samtaler bedre. Her er Regnbuen seniorkor. De deltok ikke i denne undersøkelsen. Foto: Anna Granqvist, Norges Korforbund

Korsang er hyggelig, men det er ikke alt. Det kan også hjelpe folk med nedsatt hørsel til å oppfatte samtaler bedre. Her er Regnbuen seniorkor. De deltok ikke i denne undersøkelsen. Foto: Anna Granqvist, Norges Korforbund