Korsang eldre Foto Colourbox

Korsang er hyggelig, men det er ikke alt. Det kan også hjelpe folk med nedsatt hørsel til å oppfatte samtaler bedre. Foto: Colourbox

Korsang er hyggelig, men det er ikke alt. Det kan også hjelpe folk med nedsatt hørsel til å oppfatte samtaler bedre. Foto: Colourbox