Bredde Gunnerusprisen i bærekraft 2017 Foto M Axelsson Azote for Stockholm Resilience Centre

Professor Carl Folke er vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2017. Foto: M. Axelsson/Azote for Stockholm Resilience Centre

Professor Carl Folke er vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2017. Foto: M. Axelsson/Azote for Stockholm Resilience Centre