ICT(Information Communication Technology) concept. IoT(Internet of Things). Smart City. Digital Transportation. mixed media abstract.

Datagenerert bilde, kvinne står på på tak med utsikt til by, på himmelen gjenspeiles ikoner fra dataskjermen

ICT(Information Communication Technology) concept. IoT(Internet of Things). Smart City. Digital Transportation. mixed media abstract.