Trener sykkel Foto Colourbox

Å være fysisk aktiv og få muligheten til å oppleve ulike former for bevegelse er svært viktig for å utvikle motoriske ferdigheter og læring. Foto: Colourbox

Å være fysisk aktiv og få muligheten til å oppleve ulike former for bevegelse er svært viktig for å utvikle motoriske ferdigheter og læring. Foto: Colourbox