Etnisk mangfold Foto Thinkstock

Dette kan være den første studien som direkte tar for seg sammenhengen mellom grader av kulturelt og etnisk mangfold og myndighetenes evne til å innføre og opprettholde en gunstig økonomisk politikk. Foto: Thinkstock

Dette kan være den første studien som direkte tar for seg sammenhengen mellom grader av kulturelt og etnisk mangfold og myndighetenes evne til å innføre og opprettholde en gunstig økonomisk politikk. Foto: Thinkstock