Eelume _Underwater_ Inspecting_1 mindre

Roboten blir en medhjelper som kan oppholde seg i havdypet til du trenger den til å utføre en jobb, om det nå er ren inspeksjon eller en gripehånd du trenger. Foto: Eelume

Roboten blir en medhjelper som kan oppholde seg i havdypet til du trenger den til å utføre en jobb, om det nå er ren inspeksjon eller en gripehånd du trenger. Foto: Eelume