Eelume _Underwater_ Hovering mindre

Slangeroboten kan rette seg ut og svømme som en torpedo-formet AUV over store avstander. Foto: Eelume

Slangeroboten kan rette seg ut og svømme som en torpedo-formet AUV over store avstander. Foto: Eelume