Husholdningenes utslipp per innbygger i EU

Dette kartet viser utslipp per husholdning. Grafikk: Environmental Research Letters

Dette kartet viser utslipp per husholdning. Grafikk: Environmental Research Letters