Jern HOVED Foto Colourbox

Hvor lærte folk i Norge å lage førsteklasses jern? Foto: Colourbox

Hvor lærte folk i Norge å lage førsteklasses jern? Foto: Colourbox