Strømmåling Foto Colourbox

Rushtidsavgiften gjør strømmen dyrere når forbruket er størst. Dette er trolig bare starten. Foto: Thinkstock

Rushtidsavgiften gjør strømmen dyrere når forbruket er størst. Dette er trolig bare starten. Foto: Thinkstock