Sikom Loeng Schiefloe Lauvås Foto Mona Sprenger

NYE LØSNINGER: Det er behov for å utvikle nye løsninger utvikle nye løsninger for automatisk styring av strømforbruket i boliger, mener Øyvind Loeng, Torfinn Schiefloe og Marie J. Lauvås i Sikom. Foto: Mona Sprenger

NYE LØSNINGER: Det er behov for å utvikle nye løsninger utvikle nye løsninger for automatisk styring av strømforbruket i boliger, mener Øyvind Loeng, Torfinn Schiefloe og Marie J. Lauvås i Sikom. Foto: Mona Sprenger