I løpet av sommeren gjennomfører Sikom en spørreundersøkelse blant sine kunder for å kunne plukke ut superbrukere til forskningsprosjektet. Foto Sikom

I løpet av sommeren gjennomfører Sikom en spørreundersøkelse blant sine kunder for å kunne plukke ut superbrukere til forskningsprosjektet. Foto: Sikom

I løpet av sommeren gjennomfører Sikom en spørreundersøkelse blant sine kunder for å kunne plukke ut superbrukere til forskningsprosjektet. Foto: Sikom