Grubling 2 Foto Colourbox

Ofte forveksles grubling med problemløsning, analyse eller gjennomtenkning, men dessverre er innholdet i grubling ofte selvkritisk og selvfokusert og knyttet til negative erfaringer i livet. Foto: Colourbox

Ofte forveksles grubling med problemløsning, analyse eller gjennomtenkning, men dessverre er innholdet i grubling ofte selvkritisk og selvfokusert og knyttet til negative erfaringer i livet. Foto: Colourbox