Grubling 1 Foto Colourbox

Du kan ta kontroll over tankene, og lære deg å gruble eller bekymre deg mindre. Foto: Colourbox

Du kan ta kontroll over tankene, og lære deg å gruble eller bekymre deg mindre. Foto: Colourbox