Hvalbein Agdenes 3 Foto Jørgen Rosvold NTNU Vitenskapsmuseet

Her er nakkevirvlene renset på Vitenskapsmuseet i Trondheim.  Hvalen de tilhørte levde for rundt 14.000 år siden. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

Her er nakkevirvlene renset på Vitenskapsmuseet i Trondheim.  Hvalen de tilhørte levde for rundt 14.000 år siden. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet