Leverceller_FotoDoreHansenogAnthonsen

Bildet til venstre viser en levercelle som ikke er infisert med hepatitt C. Membranposene (grønne) og proteinet IRGM i disse (rødt) har en avlang struktur. Bildet til høyre viser en levercelle infisert med hepatitt C. Her har viruset endret membranposene (grønne) og proteinet IRGM i disse (rødt) til mindre punktliknende poser. Disse mindre posene er overtatt av hepatitt C-viruset og fungerer som virusfabrikker. Den stiplede hvite linjen i bildene er en markering av en type pose, kjernen, i cellene som inneholder levercellens arvemateriale. Foto: Marianne Doré Hansen og Marit Anthonsen

Bildet til venstre viser en levercelle som ikke er infisert med hepatitt C. Membranposene (grønne) og proteinet IRGM i disse (rødt) har en avlang struktur. Bildet til høyre viser en levercelle infisert med hepatitt C. Her har viruset endret membranposene (grønne) og proteinet IRGM i disse (rødt) til mindre punktliknende poser. Disse mindre posene er overtatt av hepatitt C-viruset og fungerer som virusfabrikker. Den stiplede hvite linjen i bildene er en markering av en type pose, kjernen, i cellene som inneholder levercellens arvemateriale. Foto: Marianne Doré Hansen og Marit Anthonsen