Nw bilde

Et elektronmikroskopibilde av CrayoNanos nanotråder. Foto: CrayoNano

Et elektronmikroskopibilde av CrayoNanos nanotråder. Foto: CrayoNano