Helge Weman, CrayNano NTNU Trondheim Foto Terje Heiestad, Norforsk

– Det var først etter tre år at vi skjønte at det var UV-LED som vi skulle jobbe med, sier professor Helge Weman. Foto: Terje Heiestad, Norforsk

– Det var først etter tre år at vi skjønte at det var UV-LED som vi skulle jobbe med, sier professor Helge Weman. Foto: Terje Heiestad, Norforsk