viser skjevfordelingen i verden

Strekene er signalene fra stjernene. Strekene i midten er fra antenner Europa, mens de svingende strekene er fra antenner i USA. - Disse strekene viser også skjevfordelingen i verden, sett fra flere millioner lysårs avstand. De tomme feltene er fattige land. Der er det ingen antenner, sier Brandtsegg.