snake-on-a-space-station

Bildet viser en tenkt slangerobot på romstasjonen ISS - på vei for å inspisere noe for astronauten. Source (picture from ISS): NASA. Illustration of snake robot: SINTEF / M. Bjerkeng and Ø.H. Holhjem.