Anger flere partnere Foto Thinkstock

Menn kan potensielt øke sin reproduktive fitness gjennom å gjøre mange kvinner gravide. Foto: Colourbox

Menn kan potensielt øke sin reproduktive fitness gjennom å gjøre mange kvinner gravide. Foto: Colourbox