Astronaut_Harrison_’Jack’_Schmitt,_American_Flag_and_Earth_(Apollo_17_EVA-1)_2

Astronaut Harrison "Jack" Schmitt med det amerikanske flagget, under Apollo 17. Merk jorden i bakgrunnen, 400 000 km unna. Foto: NASA