26811110354_47766569f2_z

Universet utviker seg i økende fart. Foto: NASA

Universet utviker seg i økende fart. Foto: NASA

Universet utviker seg i økende fart. Foto: NASA