Geir Bjørkøy

Artikkelforfatter Geir Bjørkøy er professor ved Institutt for bioingeniørfag ved NTNU. Han er direkte involvert i forskningsprosjektet.

Artikkelforfatter Geir Bjørkøy er professor ved Institutt for bioingeniørfag ved NTNU. Han er direkte involvert i forskningsprosjektet.