Blodprøve Foto Colourbox

Stadig bedre medisinsk teknologi gjør at vi også oppdager tilstander og forstadier til sykdom som kanskje aldri utvikler seg videre. Foto: Colourbox

Stadig bedre medisinsk teknologi gjør at vi også oppdager tilstander og forstadier til sykdom som kanskje aldri utvikler seg videre. Foto: Colourbox