Mor og barn Foto Colourbox

Målet er å kunne forutsi hvilke kvinner som utvikler sykdommen. Foto: Colourbox

Målet er å kunne forutsi hvilke kvinner som utvikler sykdommen. Foto: Colourbox